عمومی

ماسک‌های قاتل


شاید استفاده از ماسک ها جان بسیاری از ما را در مواجهه با کرونا نجات داده باشد، اما اکنون بسیاری از این ماسک ها جان موجودات دیگری را که از آنها محافظت نکرده اند، از دست داده اند.

دکمه بازگشت به بالا