اقتصادی

ویدئو / تداوم بی‌آبی و توزیع آب شرب در همدان

ویدئو/ تداوم کم آبی و توزیع آب شرب در همدان

با توجه به ادامه مشکل کم آبی در همدان و برای رفع برخی از مشکلات ساکنان این شهر، آبرسانی با 15 مخزن در برخی مناطق وجود دارد. همدان امروز شاهد کاهش فشار بر مخزن آب شهری است و به دلیل افزایش دما کمیت آب کاهش و مصرف آن افزایش یافته است.

فیلمبردار: پوریا پاکیزه / تدوین: جواد علیزاده

دکمه بازگشت به بالا