اقتصادی

بازدید خبرنگاران از طرح های اشتغال‌زایی بنیاد برکت در مازندران

بازدید مطبوعاتی یک روزه از طرح اشتغالزایی بنیاد برکت در روستاهای استان مازندران با حضور محمد ترکمانه مدیرکل بنیاد برکت مرکز اجرایی امام خمینی (ره) انجام شد. رشد کسب و کار در روستاهای کشور . آنها نزدیک به 1000 خانه در شهرهای مختلف ساختند. همچنین 157 هزار شغل در کشور توسط بنیاد برکت ایجاد شده که تا پایان سال آینده به 200 تا 250 هزار نفر می رسد.
دکمه بازگشت به بالا