اقتصادی

خرید هواپیما در قالب برجام

آفتاب نیوز:

محمد محمدی گفت: در بخش فرودگاهی، در بخش هواپیمایی، بالگرد، هوانوردی عمومی پیشرفت داشته‌ایم، در آموزش نیروهای متخصص و ماهر و تزریق آن به حوزه هوانوردی هنوز کار داریم.

رئیس انجمن هوانوردی کشوری گفت: سه مسیر عمل تعریف شده است: جزئی سازی، یک سری محصولات دانش بنیان برای صنعت هوانوردی و بیداری معلمان و ارتباط آنها با مؤسسات- مدرسه و دانشگاه. مرکز تحقیقات در وزارت راه و شهرها را با مدیریت این دانشکده احیا خواهیم کرد.

وی تشکیل کارگروه دوری از تحریم ها را که دستاورد 40 ساله و فعالیتی بسیار سخت محسوب می شود، برشمرد و گفت: مشکل ورود هواپیما از دو مجرا پیگیری می شود که یکی خرید دومی است. هواپیما که طبق معمول انجام می شود و دیگری خرید هواپیما در قالب برجام است.

دکمه بازگشت به بالا