عمومی

تقویم آموزشی دانشگاه صنعتی دزفول اعلام شد

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول از آغاز انتخاب رشته در این دانشگاه از روز دوشنبه 23 شهریور ماه خبر داده است.

گزارش خبرگزاری مرکزی خوزستانمعاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول از برگزاری انتخابات گروه ورودی 98 به بعد در روز دوشنبه (23 شهریور)، ورودی 99 و 1400 روز سه شنبه خبر داد. (15 سپتامبر) و چهارشنبه (16 سپتامبر) همه ورودی ها. دوشنبه و سه شنبه (28 و 29 شهریور) زمان حذف و اضافه است.تقویم دروس دانشگاه صنعتی دزفول اعلام شد

کلاس ها از سر گرفته می شود و دانشگاه از شنبه 28 شهریور بازگشایی می شود.

زمان لغو اضطراری یک دوره چهارشنبه (23 آذر) و پایان اولین کلاس ترم 1402-1401 چهارشنبه (7 آذر) و شروع امتحان نهایی ترم اول پنجشنبه (دی) است. 8).

دکمه بازگشت به بالا