اقتصادی

عوارض صادرات کره و روغن حیوانی لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامانی مدیرکل صادرات گمرک ایران با ارسال نامه ای به گمرکات اجرایی کشور، عوارض صادرات روغن و چربی حیوانی را تا پایان سال ۱۴۰۱ لغو کرد.

در این دایره مالیات نیم میلیونی صادرات آب مجازی از این محصولات کشاورزی همچنان پابرجاست.

عوارض صادراتی کره و روغن حیوانی لغو شده است

دکمه بازگشت به بالا