بورس دوباره قرمز پوشید

به گزارش خبرگزاری اخبار آنلاینکل بورس امروز با 5 هزار و 949 واحد کاهش به رقم یک میلیون و 444 هزار و 95 واحد رسید.

همچنین به 408000 556 امتیاز رسید که در مجموع 1771 امتیاز بود.

نمادهای فولاد، فملی، شپنا، حکمتی، شتران و وتجارت بیشترین تاثیر را در افت شاخص کل داشتند و نماد شاخص شپدیس هم اکنون سبز است.

بورس دوباره قرمز شد

در ارز نیز 83.84 واحد افت کرد و به 19305 واحد رسید.

شاخص های شاراز، زاگرس، خدیزال، دی، فرابورس، بمپنا و فقدیر بیشترین تاثیر را در ریزش شاخص کل FFRA امروز داشتند.

223227

خروج از نسخه موبایل