اقتصادی

اینفوگرافیک / عملکرد کمیته امداد در استان تهران

بر اساس آخرین آمار عملکرد کمیته اورژانس استان تهران، حقوق ماهیانه خانواده تحت پوشش برای یک خانواده 420 هزار تومان، دو خانواده 600 هزار تومان، سه نفره 840 هزار تومان و یک میلیون تومان است. و برای خانواده های چهار نفره 80 هزار تومان. برای خانواده های پنج نفر به بالا یک میلیون و 320 هزار است. در این تصویر آماری از فعالیت کمیته امداد در استان تهران را مشاهده می کنید.

عکس: پدرام آقایی

اینفوگرافیک / دستاوردهای کمیته امداد سیل در استان تهران

دکمه بازگشت به بالا