اقتصادی

همتی: برنامه عملیاتی دولت برای سفره مردم چیست؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، رئیس سابق بانک مرکزی در پست اینستاگرامی خود نوشت: در خبرها خبرگان رهبری در دعوت نامه گفتند یکی که رئیس جمهور هم حضور داشت اما هنوز نتیجه طرح اقتصادی در دست نیست. به مردم نشان داده می شود و مردم مشکل دارند. .

آنچه در زیر آمده است: جزئیات بیشتری از مذاکرات این نشست هنوز منتشر نشده است.

این سوال هم مطرح شد که دولت چه برنامه ای برای سر سفره مردم دارد؟

223223

دکمه بازگشت به بالا