اقتصادی

قیمت جدید گوشت اعلام شد

بعدی قیمت روز گوشت قرمز در بازار تهران است.

قیمت گوشت قرمز در بازارهای تهران (آذر)

نوع محصول علامت لانجا قیمت (تومان آمریکا)
گوسفند گوسفند پروتئین پویا 1 کیلوگرم 170000
گوشت گاو چرخ شده دارا 800 گرم 160000
بیف نگین استانبول پروتئین را آماده کنید 500 گرم 91000
گوشت بره زی رو 1 کیلوگرم 187000
استیک گوشت گاو پروتئین را آماده کنید 500 گرم 117000
گردن گوسفند پروتئین پویا 1 کیلوگرم 144000
رون کنا پروتئین را آماده کنید 1 کیلوگرم 142000
سوپ گوشت گاو زی رو 500 گرم 85000
سقوط بدون استخوان پروتئین را آماده کنید 1 کیلوگرم 187000

223225

دکمه بازگشت به بالا