عمومی

پیش‌بینی‌ناپذیری و برنامه‌ناریزی


چند روز پیش مطلبی نوشتم که افراد زیادی را در شبکه های اجتماعی جذب کرد. در این مقاله در خصوص خدمات ارائه شده به زائران در اربعین این مطلب را نوشتم:

دکمه بازگشت به بالا