عمومی

آب شبکه شهری یزد وصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، آب آشامیدنی بخش وسیعی از شهر یزد امروز قطع شد که پس از حدود ۹ ساعت کار بهسازی مجددا احیا شد.

علت قطعی آب شکستگی لوله در قسمتی از شبکه آبرسانی شهر حوالی میدان صنعت بوده که پس از ساعت ها کار فنی تعمیر شد.

کار مرمت در حدود 16 ساعت به پایان رسید، اما به دلیل نیاز به تهویه شبکه آب برای جلوگیری از آسیب های گسترده، اتصال آب تا کنون طول کشید.

دکمه بازگشت به بالا