برنامه ریزی برای برگزاری با شکوه هفته دفاع مقدس

موزه دفاع مقدس اردبیل

جلسه طرح ریزی برنامه هفته دفاع مقدس با حضور مسئولین استانی در موزه حراست اردبیل برگزار شد و مشخص شد 40 برنامه فرهنگی هنری و معنوی برای این هفته در نظر گرفته شده است.

خروج از نسخه موبایل