شماره گذاری و تحویل خودروهای تیبا، تیبا۲ و ساینا در حال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار سایپاندر این اطلاعیه آمده است: گروه خودروسازی سایپا، اضافه کنید بهانه به دلیل تاخیر در تحویل خودرو درمان شود، درمان شود 2 و ساینا مشتریان گرامی پس از صدور مجوزهای لازم ظرف چند روز تعداد 8 هزار و 500 دستگاه خودرو درمان شود، درمان شود 2 و ساینا شمارش، بسته بندی و تحویل به مشتری محترم و طی مراحل مذکور تا تحویل کلیه وظایف خودرو. درمان شود، درمان شود 2 و ساینا این امر طی چند روز آینده به سرعت اجرا خواهد شد تا در اسرع وقت خودروهای مذکور به مشتریان محترم تحویل گردد.

خروج از نسخه موبایل