عمومی

تعیین تکلیف انتقال ارشد روانشناسی بالینی به گروه پزشکی

بر اساس گزارش های مطبوعاتی، دانشجویان روانشناسی بالینی از افزایش شهریه کالج شکایت دارند.

تعیین نقش انتقال دانشجویان ارشد روانشناسی بالینی به واحدهای پزشکی
متن پیام شهروندخبرنگار:

روانشناسی بالینی از سال گذشته زیر نظر سازمان بهداشت است. اما در حالی که شهریه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی در سال گذشته به دلیل انتقال به زیرگروه بالینی افزایش چشمگیری داشت، امسال مجددا از زیرگروه حذف شد، این رشته پزشکی است و به آن روانشناسی سلامت بالینی می گویند. لطفا نقش دانشجو را پیگیری کنید و آیا این انتقال انجام می شود یا خیر؟ اگر نه، هدف از این افزایش شهریه اضافی چیست؟!

دکمه بازگشت به بالا