اقتصادی

وضعیت عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت کشور

صبح روز سه شنبه 4 آبان ماه در برخی سامانه های هوشمند سوخت، توزیع سوخت پمپ بنزین های کشور با اختلال مواجه شد.

عکس ها: احمد ظهرابی، علیرضا معصومی، محمد آل رسول، فاطمه نصر، رضا سلیمانی روزبهانی

دکمه بازگشت به بالا