موافقت مجلس با دوفوریت‌ لایحه اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو

موافقت مجلس در مورد یک فوریت لایحه اصلاح ماده 10 قانون صنعت وسایل نقلیه موتوری

شورای اسلامی طرح الحاق یک تبصره به ماده 10 قانون انجمن صنعت خودرو را تصویب کرد.

خروج از نسخه موبایل