پرداخت زکات در خراسان شمالی ۲.۵ برابر افزایش یافت

مجید الهی راد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم خراسان شمالی طی 6 ماهه امسال بیش از 31 میلیارد و 895 میلیون تومان زکات واجب و مستحب پرداخت کردند.

مدیرکل کمیته امداد خراسان شمالی ادامه داد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.5 برابر افزایش یافته است.

وی افزود: کل پول آن را بیاورید بر اساس اولویت صرف شده برای فعالیت کلی مفید همان منطقه خواهد بود.

شکل جمع (شکل نشانی) یک اسم را در گذشته توصیف می کند. آن را بیاورید 27 میلیارد تومان زکات پارسال گفت: خرید جهیزیه، کمک به معیشت، ساختن خانه، مداوای بیماران و ….

خروج از نسخه موبایل