عمومی

قصه‌ی پرغصه‌ی امیرحسین‌خادمی


برای امیرحسین خادمی مایه تاسف است که خبر مرگ و تجاوز جنسی او در جنجال جاری نادیده گرفته شده است.

دکمه بازگشت به بالا