عمومی

انس و مِلک ز هجر رضا(ع) گریه می‌کنند


امام صادق علیه السلام می فرمایند این فرزند من مدعی طغیان های فراوان است و آیا اجبار امام رضا علیه السلام از مدینه به مرو و پذیرفتن حکومت موعود، درگیری ها و اختلافات فراوانی نیست که مورد استفاده قرار گرفت. برای جلوگیری از قیام علویان.

دکمه بازگشت به بالا