اقتصادی

روند فروش نفت با وجود تحریم ها همچنان ادامه دارد

فروش نفت با وجود تحریم ها ادامه دارد

وزیر نفت گفت: فروش و صادرات نفت به روال گذشته ادامه دارد.

دکمه بازگشت به بالا