اقتصادی

ببینید | انتقاد تند مجری تلویزیون در خصوص افزایش قیمت ارز

ببینید |  مجریان تلویزیون به شدت از افزایش قیمت ها انتقاد می کنند

دلاوری از بی ثباتی بازار ارز به شدت انتقاد کرد و گفت: تا زمانی که به ما نقد نمی شود، مسئولان امر می گویند آرامش شما آرامش شماست! نه آقا ما راحت نیستیم!

دکمه بازگشت به بالا