اقتصادی

صادرات گاز ایران به ترکیه از سر گرفته شد

به گزارش شفافیت، محمدرضا جولی، مدیر محموله شرکت ملی گاز ایران گفت: صادرات گاز ایران به ترکیه از روز دوشنبه (۱۹ مهرماه) به مدت هشت روز متوقف شده است تا تعمیر و نگهداری دوره ای توسط این دو طرف انجام شود. کشورها و سابق. پس از مدت اعلام شده، این تعمیرات امروز دوشنبه 27 مهرماه ساعت 10:30 صبح دوباره ادامه یافت.

دکمه بازگشت به بالا