اقتصادی

امکانی دیگر برای کاربران بام و مشتریان بانک ملی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، کاربران سامانه بام می توانند با گفتگو با قسمت مدیریت مسکن، سمت مورد نظر خود را انتخاب کنند. فعال سازی گزینه پرداخت خودکار، از این فرصت جدید استفاده کنید.

با اتوماسیون پرداخت، هر ماه به صورت خودکار پرداخت خانه پرداخت می شود و پول از حساب مشتری برداشت می شود.

همچنین در بخش جزئیات زیرساخت ممکن است شامل کل مبلغ پرداخت شده، مبلغ جمع آوری شده تا به امروز، مبلغ جمع آوری شده تا امروز، کل مبلغ بدهی در قرارداد، تاریخ آخرین پرداخت، مبلغ بدهی. هر کدام، میزان بدهی پرداخت نشده، مبلغ جریمه ها و مجموع جریمه های اخذ شده تا کنون و غیره.

دکمه بازگشت به بالا