عمومی

تصمیمات خوبی برای فوتبال تبریز گرفته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید سجادی درباره وضعیت تیم فوتبال تبریزی در کشور گفت: کم و بیش از برنامه و نتایج تیم تراکتورسازی اطلاع دارم و امیدواریم موفق شوند زیرا تراکتورسازی هواداران بی شماری دارد. داخل و حتی بیرون».

وی در خصوص برنامه های وزارت ورزش برای باشگاه ها گفت: خود باشگاه ها باید برنامه داشته باشند و ما مسئولیت حمایت و نظارت بر باشگاه ها را داریم و البته به جایگاه و نقش من کاری نداریم. من تیم هستم و اخبار خوب در مورد ماشین سازی و تصمیمات خوب در مورد آن خواهد آمد.

سجادی تاکید کرد: بخشی از بار فوتبال آذربایجان شرقی باید بر دوش باشگاه مس باشد سونگون و برنامه ریزی هایی در این زمینه انجام شده است، در جلساتی بودم و امروز شنیدم تصمیم خوبی برای فوتبال تبریز گرفته شده است.

دکمه بازگشت به بالا