اقتصادی

اقتصاد ترکیه بر مدار صعود

آفتاب نیوز:

آمارهای روز چهارشنبه نشان داد که تولیدات صنعتی ترکیه در ماه اوت نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش یافته و این افزایش برای بیست و ششمین ماه متوالی در شرایط تورم و لیر ضعیف بوده است.

به گزارش رویترز، موسسه آمار ترکیه اعلام کرد که تولید صنعتی در ماه تقویمی و فصلی 2.4 درصد افزایش یافته است.

دکمه بازگشت به بالا