عمومی

تهران_لندن_تهران


در چنین روزی بود که احسان کرمی که در ایران پس از انقلاب، رادیو و تلویزیون بزرگ شده بود، با یک بلیط یک طرفه از تهران، فردی تحصیل کرده و عضو سابق حزب چپ انگلیس، به لندن سفر کرد. از لندن تا تهران برای دفاع از تمامیت ارضی ایران.

دکمه بازگشت به بالا