اقتصادی

اجرایی شدن معافیت مالیاتی کارمزد اعتبارات کارگزاری‌ها

درخواست رئیس انجمن صرافی از سازمان مالیاتی

اعمال معافیت مالیاتی برای حق الزحمه کارگزاری

رئیس کانون صرافی ها خواستار اجرای مصوبه 23 دی ماه 1400 و 20 خرداد 1401 در شورای بورس کشور در خصوص معافیت مالیاتی کمیسیون های مذکور شد. به مشتریان کارگزاری

دکمه بازگشت به بالا