۲۵۰۰ کیلومتر از شبکه توزیع برق استان مرکزی اصلاح شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مرادی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال 2 هزار و 500 کیلومتر از شبکه توزیع برق استان مرکزی احداث شده است، گفت: بیش از 50 هزار چراغ، تعمیر 126 ترانس، نگهداری و تعمیر 42 دستگاه برق. ایستگاه های زمینی در شهرهای اراک و ساوه به روش خط گرم با اجرای 10 دوره آموزشی ترموگرافی و ساخت 120 واحد در سطح استان از دیگر فعالیت های انجام شده در این مدت بود.

مرادی برگزاری دوره ۷۸۰۰ ساعته آموزش پیشگیری از حوادث رانندگی و بررسی نقاط آسیب پذیر شبکه توزیع برق استان مرکزی را از دیگر فعالیت های انجام شده در سال جاری عنوان کرد.

در استان مرکزی بیش از 777 هزار مشترک از خدمات شرکت توزیع برق استفاده می کنند.

خروج از نسخه موبایل