اقتصادی

رتبه بریتانیا منفی شد

مودیز چشم انداز بریتانیا را به منفی کاهش داده است.

به گزارش ایسنا، موسسه Moody’s Investors Service چشم انداز دولت بریتانیا را به منفی تغییر داد و در عین حال رتبه سرمایه گذاران داخلی و خارجی بلندمدت و رتبه بالای ناامن را در Aa3 تایید کرد.

چشم انداز بانک انگلستان (BoE) همچنین از ثبات به رتبه های بلندمدت خارجی و داخلی Aa3 و اوراق قرضه بدون تضمین ارز خارجی ارشد و همچنین خارجی (P) Aa3 با رتبه منفی تغییر کرده است.

مودیز اعلام کرد که این تصمیم به دو دلیل گرفته شده است. علیرغم تضعیف چشم انداز و افزایش تورم و ریسک بدهی بریتانیا، افزایش غیرمنتظره سیاست گذاری است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا