رتبه بریتانیا منفی شد

مودیز چشم انداز بریتانیا را به منفی کاهش داده است.

به گزارش ایسنا، موسسه Moody’s Investors Service چشم انداز دولت بریتانیا را به منفی تغییر داد و در عین حال رتبه سرمایه گذاران داخلی و خارجی بلندمدت و رتبه بالای ناامن را در Aa3 تایید کرد.

چشم انداز بانک انگلستان (BoE) همچنین از ثبات به رتبه های بلندمدت خارجی و داخلی Aa3 و اوراق قرضه بدون تضمین ارز خارجی ارشد و همچنین خارجی (P) Aa3 با رتبه منفی تغییر کرده است.

مودیز اعلام کرد که این تصمیم به دو دلیل گرفته شده است. علیرغم تضعیف چشم انداز و افزایش تورم و ریسک بدهی بریتانیا، افزایش غیرمنتظره سیاست گذاری است.

انتهای پیام

خروج از نسخه موبایل