صدور مجوزهای میانی برای سرمایه گذاری در استان مرکزی تسهیل می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد مخلیس الائمه در حاشیه همایش فرصت های سرمایه گذاری اراک اظهار داشت: اعطای مجوز واسطه برای سرمایه گذاری در استان تسهیل می شود.

مخلص الائمه افزود: پروژه های معرفی شده برای مجوز سرمایه گذاری و تشریفات اولیه و مقدمات لازم برای آنها برنامه ریزی و در عنوان فرصت گنجانده شد و گروه مدیریت استان برای تسهیل گری و از برنامه ریزی سرمایه گذاری برنامه حمایت می کند مقدار کمی زودتر گفته شود.

استاندار مرکزی گفت: جذب سرمایه گذاری یک مطالبه مستمر و فعال است و باید توسط مجموعه مدیریت شهری و با ایجاد شرایط خوب و تسهیل گری پیگیری شود. گری مسیر توسعه و سازندگی را با مشارکت بخش خصوصی دنبال کنید.

خروج از نسخه موبایل