اقتصادی

رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانونی را برای اجرا به تصویب مجلس رساند

رئیس جمهور «قانون الحاق یک بند در بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه 1401 کشور جهان» را جهت اعمال به وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت اقتصاد ارائه کرد. و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی، در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون یک عنصر به بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور اضافه می کند. کشور» که در جلسه علنی روز یکشنبه 17 مهر 1401 تقدیم شد و در تاریخ 30 مهر 1301 به تأیید شورای اسلامی و به تأیید شورای نگهبان رسید و در وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد. ، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت اجرا.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا