عمومی

شمارش معکوس برای اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیک

به گزارش شبکه خبر،

پس از سوء استفاده های فراوان از ترجمه الکترونیکی در کشور، زمان اجرای این طرح و لغو نسخه های کاغذی فرا می رسد.

بر اساس قانون برنامه ششم دولت باید نسخه برداری الکترونیکی را اجرا کند که در مجلس یازدهم برای رسیدگی به این موضوع در بودجه 1400 تصویب شد که در صورت عدم اجرای کپی برداری الکترونیکی تخلف محسوب می شود.

دکمه بازگشت به بالا