عمومی

فعالیت عادی بازار بزرگ رشت در روز فراخوان برای اعتصاب

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر رسانه های معاند که در ادامه آشوب و تخریب شهرهای کشور ناکام مانده اند، از مردم خواسته اند با اعتصاب سراسری، فعالیت های روزمره کشور را مختل کنند.

اما مشاهدات میدانی در رشت نشان داد که وضعیت روز 3 آبان مانند روز گذشته عادی است.

در این میان بازار بزرگ شهر رشت که روزانه میزبان هزاران نفر برای تامین مایحتاج زندگی است، امروز نیز مانند گذشته به کار خود ادامه می دهد.

دکمه بازگشت به بالا