عمومی

افت ۵۰ متری آب سد امیرکبیر

با توجه به افت 50 متری آب سد امیرکبیر، حجم این سد 124 میلیون مترمکعب کاهش یافته است.

به گزارش مطبوعات خبرگزاری رادیومیزان بارندگی از ابتدای سال آبی در استان تهران حدود 3.2 دهم میلی متر است که 89 درصد کمتر از میانگین بلندمدت استان در تهران است. به دلیل کاهش بارندگی وضعیت آبی 5 سد استان تهران مناسب نیست.

سد امیرکبیر در ۲۵ کیلومتری شمال شهر کرج دومین سد بزرگ آب شرب تهران از نظر ذخیره سازی است و یک چهارم آب شرب تهران را تامین می کند.

به گفته آقای محسن عباسی، متخصص بهره برداری از سد امیرکبیر، میانگین سطح آب سد امیرکبیر 179 میلیون مترمکعب است که در حال حاضر 124 میلیون متر مکعب کاهش یافته است، بنابراین این مقدار است. حجم مفید 49 میلیون متر مکعب.

نویسنده: ناهید خدادادی

دکمه بازگشت به بالا