اقتصادی

چه جوری به حکمرانان اقتصادی کشور بفهمانیم که تجارت، دسترسی به سیستم بانکی جهانی می‌خواهد، اینترنت می‌خواهد

آفتاب نیوز:

موارد بدیهی نیاز به دسترسی به سیستم بانکی بین المللی برای پرداخت و تسویه حساب، نیاز به اینترنت برای ارتباط با شرکای تجاری، نیاز به سفر ایمن برای سایر اتباع ایران و تسهیل در اخذ روادید برای شهروندان ایرانی در سایر کشورها است. کشورها برای توسعه همکاری‌ها، افزایش تنش‌های منطقه‌ای کمک می‌کند وضعیت ایران تحت تأثیر قرار نگیرد، توافق ارزی یک روش قدیمی و قدیمی و خلاف صادرات شفافیت و مسئولیت مالکیت و…

ممکن است در ابتدا عجیب به نظر برسد که هر فرد یا گروهی بخواهد نگران باشد. اما امروزه آرزوی فعالان تجارت بین‌الملل در ایران این است که بر چالش درک بدیهیات فائق آیند و به نقطه‌ای برسند که تنش ارزشی، تولید و تجارت جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد ملی را ببینند.

دکمه بازگشت به بالا