اقتصادی

احتمال افزایش قیمت گاز در اروپا به ۳۰۰۰ دلار

گازپروم هشدار داد

احتمال افزایش قیمت گاز در اروپا به 3000 دلار

شرکت گازپروم روسیه اعلام کرده است که قیمت گاز در اروپا ممکن است از 3000 دلار در هر هزار متر مکعب فراتر رود.

دکمه بازگشت به بالا