استقلال به بورس بازگشت

آفتاب نیوز:

به گزارش پیام کنترل بازرگانی باشگاه استقلال، این باشگاه امروز پس از ارائه گزارش مالی خود به بورس بازگشت.

سازمان ارز در این خصوص نوشت: علامت تجاری شرکت فرهنگی ورزشی استقلال ایران (استقلال 1) پس از افشای اطلاعات مهم در گروه B و پس از آن برای ارائه اطلاعات در مورد موارد منتهی به ایجاد کدال سامانه وقف سازمان مندرج در آیین نامه اجرایی آیین نامه اجرایی «مذاکرات امنیتی در بورس بازرگانی ایران امروز با محدودیت تعداد نوسانات قیمت قابل معامله شد».

خروج از نسخه موبایل