دولت در اخذ مالیات از مسافران رکورد زد!

آفتاب نیوز:

عوارض خروج از کشور بخشی از درآمد دولت است که هر ساله در لایحه بودجه تعیین می شود. واضح است که در لایحه بودجه 1401 برخلاف سال های گذشته میزان عوارض خروج از کشور برای هر نفر مشخص نشده است و به طور کلی در بخش درآمد دولت در بخش مالیات کالا و خدمات، خروجی مالیات برای هر نفر مشخص نشده است. گذشته 1500 میلیارد تومان دیده می شود

در همین راستا بررسی آمار درآمدهای انجمن امور مالیاتی نشان داد که در شش ماهه نخست امسال بیش از 1085 میلیارد تومان وصول شده است. این مبلغ در هفت ماهه امسال به بیش از یک هزار و 261 میلیارد تومان و در هشت ماهه سال 1401 به یک هزار و 413 میلیارد تومان رسید.

یعنی با توجه به اجرای درآمد مالیاتی کل کشور طی سال 1400، ارزش خروجی مالیات 1204 میلیارد تومان است.

خروج از نسخه موبایل