اقتصادی

لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی دولت های ساحلی خزر اصلاح شد

نمایندگان شورای اسلامی برای جلب نظر شورای نگهبان، ایرادات توافقنامه همکاری اقتصادی با کشورهای ساحلی خزر را رفع کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه روز سه شنبه 24 دی 1401 شورای اسلامی شهر در جریان بررسی لایحه قانون موافقتنامه همکاری های اقتصادی و تجاری بین کشورهای ساحلی دریای خزر که از شورای نگهبان مسترد شده بود، موافقت کردند. . در این لایحه اصلاحاتی در عبارت انجام دهید.

بنابراین در بند 4 ماده 4 کلمه دیجیتال جایگزین کلمه دیجیتال شده است.

همچنین در ماده 6 عبارت تعیین مرجع صلاحیتدار دیگر یا تغییر عنوان مرجع ذی صلاح، ذینفع موظف است مراتب را به امین اطلاع دهد و شخص مسئول باید به جای ردیف آخر به طرف مقابل اطلاع دهد. این مقاله.
انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا