عمومی

لحظه دیدار مادر شهید حسین نوروزی بعد از ۳۴ سال چشم انتظاری

خبرگزاری مهر – گروه استانی – هادی نجف زاده: با وفات حضرت صدیقه طاهره (س)س) مادر شهید حسین نوروزی پس از 34 سال انتظار فرزندش را در آغوش گرفت.

دکمه بازگشت به بالا