اقتصادی

وعده معاون رئیسی درباره ساخت مسکن

آفتاب نیوز:

محمد مخبر در خصوص شرایطی که دولت برای تامین مالی ساخت خانه ها وضع کرده است، گفت: ساخت و ساز و ساخت خانه ها یکی نیست. دولت باید یک قسمت بسازد و یک قسمت دیگر بسازد، می توانیم به مردم زمین بدهیم تا برایشان خانه بسازند، چون این توانایی تا حدی وجود دارد.

این عضو کابینه سیزدهم به تامین اعتبارات مناسب در زمینه ساخت و ساز مسکن ادامه داده است و امیدواریم زودتر نتایج آن اعلام شود.

معاون اول رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که آیا برای تامین اعتبار برای ساخت و ساز ساختمان الزاماتی وجود دارد، گفت: بله; چون مورد تایید دولت است.

دکمه بازگشت به بالا