امکان سوخت‌گیری در ۹۵ درصد جایگاه‌های کشور فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، فاطمه کاهی گفت: در حال حاضر 2 هزار و 350 جایگاه غیر متصل به سامانه هوشمند سوخت در سراسر کشور با سوخت رایگان فعال هستند و هزار و 450 جایگاه در سراسر کشور به سامانه متصل هستند. امکان پذیر است.تامین سوخت با کارت هوشمند سوخت با قیمت مناسب در اختیار شهروندان قرار داده است.

سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: بنابراین امکان سوخت گیری 95 درصد جایگاه های عرضه در سراسر کشور وجود دارد.

خروج از نسخه موبایل