پروانه کارگزاری «آیتول» تعلیق شد

فتابنیوز:

بر اساس این گزارش، با استناد به ماده 3 ماده 43 آیین نامه رسمی هیأت بیمه مستقیم مصوب 11 دی ماه، شرکت کارگزاری اینترنتی همپاد کیان (آیت الله) بر خلاف ضوابط و مقررات مربوطه می باشد. . 1400 تا زمان مرگش حلق آویز شد.

بر اساس اطلاعیه بیمه مرکزی، در این نامه که رونوشتی از آن به سندیکای بیمه گران و مرکز کارگزاری نیز ارسال شده است، به مدیر کل این مجموعه موظف شده است فورا مجوز را بازگرداند -مسیر کارگزاری به بیمه مرکزی.

خروج از نسخه موبایل