اقتصادی

ببینید | سردار نقدی: ایران هیچ دخالتی در جنگ روسیه و اوکراین ندارد

ببینید | سردار نقدی: ایران هیچ دخالتی در جنگ روسیه و اوکراین ندارد

سردار نقدی معاون هماهنگ کننده سپاه گفت: مسئولین کشور به صراحت اعلام کرده اند که ما هیچ دخالتی در جنگ روسیه و اوکراین نداریم. هیچ سلاحی، به هیچ یک از طرف های جنگ ندادیم. امکان دارد که قبل از وقوع جنگ، سلاحی فروخته شده باشد، ولی بعد از وقوع جنگ سلاحی به هیچ یک از طرفین ندادیم.

دکمه بازگشت به بالا