نشست خبری سازمان ورزش شهرداری تهران

Sakineh Salimi

نشست خبری سازمان ورزش شهرداری تهران به منظور تبیین نخستین جام بازی های الکترونیکی شهر تهران انتخابی تیم ملی با حضور حسین اوجاقی رییس سازمان ورزش شهرداری تهران در شهرداری منطقه ۹ برگزار شد .

خروج از نسخه موبایل