رفتارشناسی رسانه‌های داخلی و خارجی پس از شهادت سردار سلیمانی


پس از شهادت سردار، رسانه های خارجی از ثبات منطقه خبر دادند و ادعاهای کذبی کردند که مسائلی مانند داعش دیگر منطقه را تهدید نمی کند.

خروج از نسخه موبایل