اقتصادی

بازنگری گازپروم و انی در قراردادهای گازی

این معامله در بحبوحه بحران گاز اروپا انجام شد – در زمانی که سهام و بهبود اقتصادی قیمت ها را به بالاترین حد خود رسانده است.

سال گذشته، گازپروم شروع به دعوای حقوقی روسیه بر سر قرارداد تامین گاز کرد.

گازپروم اکسپورت، بازوی صادرات گازپروم، در بیانیه ای پس از اصلاح توافقنامه عرضه، گفت: اختلاف بین دو طرف حل شده است، روند جاری دادگاه پایان خواهد یافت.

جزئیات مالی این معامله هنوز فاش نشده است.

گازپروم از ابتدای سال جاری سه قرارداد بلندمدت تامین گاز با انی، بزرگترین مشتری ایتالیا امضا کرده است. واردات گاز بیش از 16 درصد افزایش یافته است.

دکمه بازگشت به بالا