بازگشایی نمایشگاه هنر‌های تجسمی در مهدیشهر


نمایشگاه آثار هنر‌های تجسمی در فرهنگسرای نیستان شهرستان مهدیشهر برگزار شد.

خروج از نسخه موبایل